Fremleie

Har jeg lov til å fremleie boligen jeg selv leier?

Vedkommende som står oppført på husleiekontrakt har tillatelse til å fremleie hele eller deler av leiligheten til utløp/oppsigelse av kontrakt/leieforholdet. Personen som står oppført på kontrakt med Spabo Eiendom AS er ansvarlig for hele leieforholdet og innbetaling av husleie frem til utløp/oppsigelse av kontrakt/leieforholdet.