EIERE

Familien Spandow

Hvem er vi?

Om Spabo

Eiendomssektoren i Spabo er organisert gjennom konsernene Spabo Eiendom og Spabo Næring AS. Spabo er en del av Spabogruppen som eies av familien Spandow. Spabogruppen omsatte for 1,2 mrd NOK i 2020.

VÅR KJERNEVIRKSOMHET

Eiendomssektoren i Spabogruppen er organisert gjennom Spabo Eiendom AS og Spabo Næring AS. Spabo Næring AS m/datterselskaper: utleie av kontor- og butikkarealer først og fremst i Oslo. Selskapet har en dominerende posisjon i handlegatene Markveien og Thorvald Meyers gate på Grünerløkka og tilbyr i tillegg kontorlokaler i samme område. I januar 2016 overtok Spabo alle næringsseksjonene i Skovveien 6 på Frogner.

Spabo Eiendom AS m/datterselskaper: aktiv innenfor utvikling og utleie av boligeiendom,  i Oslo. Selskapets boligeiendommer og bygårder i Oslo strekker seg fra Vika og Frogner via Bislet, Grünerløkka og frem til Tøyen.

 I 2014 beveget Spabo seg inn på Apartments segmentet og etablerte The Apartments Company  i samarbeid med Daci Holding.

ENTREPRENØRSKAP I GENERASJONER

I år er det 30 år siden Thor Spandow (80) etablerte Spabo Eiendom. Han kaller seg fortsatt gründer. Det sitter i ryggraden.

For et par år siden gjennomførte Spabogruppen et generasjonsskifte. Den operasjonelle driften er overlatt til de tre barna, men Thor er styreleder for gruppen samlet og ikke minst: Han er fortsatt gründer.

- Vi er seriegründere, både jeg og barna. Hvert selskap, eller hver bygård er et nytt gründerprosjekt. Vi er ikke spekulanter, vi er utviklere og forvaltere. Vi kjøper eldre gårder, renoverer og utvikler dem. Vi bygger opp nye forretningsområder fra bunnen, eller kjøper opp og utvikler mindre selskaper. Alt handler om å skape verdi og inngå langsiktige investeringer.

FAKTA

  • Forvalter egne eiendommer med verdier på ca. NOK 4,1 milliarder.
  • Omsatte for 176 millioner i leieinntekter i 2022.
  • Eier mer enn 70 butikk- og serveringslokaler i handlegatene på Grünerløkka og Frogner, samt 8 bygårder i Ålesund.
  • Eier og leier ut ca. 400 leiligheter og 100 næringsarealer.
  • Har 13 ansatte.
  • Er en del av Spabogruppen og med søsterkonsernet Amesto

Spabo

Hvordan etterlever vi Åpenhetsloven?

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i produksjon av varer og levering av tjenester. Den skal også sikre allmennhetens tilgang til informasjon.

Spabo styres etter trippel bunnlinje: people, planet og profit. Sosial bærekraft er gjennom dette en integrert del av kulturen og våre ledelsessystemer. Det samme gjelder for våre leverandører og samarbeidspartnere. Det er en forutsetning at disse er tilsvarende opptatt av å ivareta menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i sine verdikjeder.

Du kan laste ned rapporten om vår aktsomhetsvurdering her