EIERE

Familien Spandow

Hvem er vi?

Om Spabo

Eiendomssektoren i Spabo er organisert gjennom konsernene Spabo Eiendom og Spabo Næring AS. Spabo er en del av Spabogruppen som eies av familien Spandow. Spabogruppen omsatte for 1,2 mrd NOK i 2020.

VÅR KJERNEVIRKSOMHET

Eiendomssektoren i Spabogruppen er organisert gjennom Spabo Eiendom AS og Spabo Næring AS. Spabo Næring AS m/datterselskaper: utleie av kontor- og butikkarealer først og fremst i Oslo. Selskapet har en dominerende posisjon i handlegatene Markveien og Thorvald Meyers gate på Grünerløkka og tilbyr i tillegg kontorlokaler i samme område. I januar 2016 overtok Spabo alle næringsseksjonene i Skovveien 6 på Frogner.

Spabo Eiendom AS m/datterselskaper: aktiv innenfor utvikling og utleie av boligeiendom, spesielt i Oslo og Moss. Selskapets boligeiendommer og bygårder i Oslo strekker seg fra Vika og Frogner via Bislet, Grünerløkka og frem til Tøyen.

 I 2014 beveget Spabo seg inn på Apartments segmentet og etablerte The Apartments Company  i samarbeid med Daci Holding.

ENTREPRENØRSKAP I GENERASJONER

I år er det 30 år siden Thor Spandow (80) etablerte Spabo Eiendom. Han kaller seg fortsatt gründer. Det sitter i ryggraden.

For et par år siden gjennomførte Spabogruppen et generasjonsskifte. Den operasjonelle driften er overlatt til de tre barna, men Thor er styreleder for gruppen samlet og ikke minst: Han er fortsatt gründer.

- Vi er seriegründere, både jeg og barna. Hvert selskap, eller hver bygård er et nytt gründerprosjekt. Vi er ikke spekulanter, vi er utviklere og forvaltere. Vi kjøper eldre gårder, renoverer og utvikler dem. Vi bygger opp nye forretningsområder fra bunnen, eller kjøper opp og utvikler mindre selskaper. Alt handler om å skape verdi og inngå langsiktige investeringer.

FAKTA

  • Forvalter egne eiendommer med verdier på ca. NOK 4 milliarder.
  • Omsatte for 180 millioner i leieinntekter i 2019.
  • Eier mer enn 50 butikk- og serveringslokaler i handlegatene på Grünerløkka.
  • Eier og leier ut ca. 400 leiligheter og 100 næringsarealer.
  • Har 12 ansatte.
  • Er en del av Spabogruppen og med søsterkonsernet Amesto