SPABO M/DATTERSELSKAPER

Personvernerklæring

Spabo AS m/datterselskaper, (heretter Spabo) registrert adresse Smeltedigelen 1, 0195 Oslo, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Spabo behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket beskytter deg mot misbruk av dine personopplysninger.

Spabo vil kun endre sine retningslinjer for personvern dersom vi anser det nødvendig for å administrere din leiekontrakt, herunder for å kunne oppnå formålet med å leie hos Spabo. Vi vil informere deg om endringer ved å publisere oppdatert versjon av personvernerklæringen på vår hjemmeside. Datoen for siste versjon av denne personvernerklæringen fremgår øverst på denne siden.

Spabo er opptatt av personvernet til alle sine leietakere. For å sikre at dine personopplysninger håndteres på en sikkert og forsvarlig måte har vi etablert følgende retningslinjer:

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

For å kunne administrere ditt leieforhold med Spabo må vi behandle visse personopplysninger om deg. Vi vil bruke dine personopplysninger til blant annet følgende formål: Sende fakturaer for husleie, forbruksvann og evt strøm Kredittsjekker Opprettelse av sikkerhetsstillelse for leieforholdet (depositum, garantier) Sende fakturaer for rettsgebyr ved evt fravikelse av din leiekontrakt Oppdatere leietakeroversikter Administrere dine innbetalinger i forbindelse med leieforholdet Ivareta formålet mellom leietaker og utleier (forvaltning) Overføre strømmåler i ditt navn Andre formål som er nødvendig for å ivareta dine interesser Spabo ønsker å ha en oversikt over samtlige leietakere, også til bruk for henvendelser etter at ditt leieforhold er avsluttet. Du kan skriftlig reservere deg mot dette ved å sende en e-post til: post@spabo.no

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES

Vi samler inn og behandler bare personopplysninger som er nødvendig for å administrere/forvalte ditt leieforhold og ivareta dine interesser. Dette omfatter blant annet navn, kundenummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, dato for start av leiekontrakt, eventuelle titler, yrke og opplysninger som gir oversikt over ditt leieforhold i Spabo. For eksempel betalingshistorikk for innbetaling av husleie og andre kostnader, overførsel av abonnement for strøm/nettleie i lokale/leilighet som leies, samt andre opplysninger som er nødvendig for å kunne administrere ditt leieforhold og ivareta dine interesser for ditt leieforhold.

BEHANDLINGSGRUNNLAG

Spabo har rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger etter personopplysningsloven, fordi personopplysningene er nødvendig for at vi skal kunne administrere ditt leieforhold og ivareta dine interesser i leieforholdet, herunder at Spabo skal kunne tilby sine tjenester som inngår i husleiekontrakten.

SIKKERHET

Spabo er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til dine personopplysninger. Spabo benytter derfor flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av dine personopplysninger. Alle ansatte er også underlagt taushetsplikt.

PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Spabo vil kun gi tredjeparter tilgang til dine personopplysninger dersom de leverer tjenester innen drift, vedlikehold eller andre tekniske løsninger til ditt leieforhold (eiendom/bygning), eller dersom det er nødvendig for å administrere/forvalte ditt leieforhold. Eksempler på tredjeparter som mottar personopplysninger er Visma, Amesto, Hafslund Nett, GET. For å sikre dine rettigheter har Spabo inngått en egen databehandler-avtale med tredjeparter som får tilgang til dine personopplysninger. Disse tredjepartene vil ikke kunne benytte seg av dine personopplysninger til andre formål enn det vi har avtalt med deg. Tredjeparter er på tilsvarende måte forpliktet til å inngå en databehandler-avtale med sine underleverandører.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å be om innsyn i og retting eller sletting av dine personopplysninger. Du kan videre be om begrensning av behandlingen som gjelder deg, samt protestere mot behandlingen. Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger Spabo har om deg, eller anmodning om en av dine øvrige rettigheter, sendes til: post@spabo.no Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener vi behandler dine personopplysninger i strid med personvernreglene.

OPPBEVARING OG SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Spabo oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Spabo vil derfor med jevnlige intervaller slette unødvendige opplysninger. Personopplysninger som er nødvendige for å administrere ditt leieforhold vil Spabo behandle så lenge du er leietaker. Ved opphør av leieforholdet, uansett grunn, vil dine personopplysninger slettes med mindre Spabo er pålagt etter lov å lagre opplysningene. Dersom du var leietaker på tidspunkt for din bortgang, vil ditt navn bli lagret i vår oversikt over tidligere leietakere. Unntak gjelder dersom du har reservert deg mot dette.

INFORMASJONSKAPSLER OG SPORINGSBILDER

Når du besøker Spabo sine nettsider registrerer vi automatisk informasjonskapsler (cookies), sporingsbilder og IP-adresse. Dette er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Et sporingsbilde (pikseltagg) er et usynlig merke plassert på enkelte internettsider. Disse benyttes blant annet for å se om du har besøkt nettstedet tidligere, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse. Du kan også angi at nettleseren automatisk deaktiverer informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet vårt hvis informasjonskapsler er deaktivert.

Det er frivillig for de som besøker nettstedene til Spabo å oppgi personopplysninger. Legger du igjen personopplysninger som e-post eller telefonnummer behandler vi disse for å kunne håndtere henvendelsen din, samt bygge en interesseprofil. Spabo deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter, kun leverandørene våre. Vi sikrer dine personopplysninger og rettigheter gjennom databehandleravtaler.

Interne søk på nettstedene

Vi benytter en intern søkemotor på nettstedene våre, slik at de besøkende lett kan finne informasjonen de leter etter. Bruksmønsteret for søk lagres, men opplysningene kan ikke spores tilbake til den enkelte bruker.

Sosiale medier

Vi benytter ikke 3. parts cookies/leverandører til delingsfunksjonen på våre nettsider. Vi lagrer heller ikke den enkelte brukes profiler eller aktiviteter i Sosiale Medier.

Koblinger til andre nettsteder og tjenester

Nettsidene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder og enkelte av våre tjenester kan gi deg tilgang til tjenester fra tredjeparter. Spabo er ikke ansvarlig for slike eksterne nettsteder.

KONTAKTOPPLYSNINGER

For spørsmål som gjelder personvernerklæringen eller bruk av personlig informasjon, informasjonskapsler eller lignende teknologi, kan du kontakte oss på e-postadressen post@spabo.no.

Du kan også benytte følgende kontaktopplysninger: Spabo v/Adm. Dir. Postboks 6395 0604 Etterstad

Telefon: 93 09 78 10

E-post: jan@spabo.no

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 9. mai 2018.