Retningslinjer under koronaepidemien

Viktig informasjon

Retningslinjer for gjennomføring av visning og leie av bolig mens koronaepidemien pågår

Formålet er å sørge for at visning, kontraktssignering og innflytting av bolig skal skje innenfor myndighetenes retningslinjer og med minst mulig smitterisiko.

Retningslinjer for visning

 1. Ta kontakt med oss før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 2. Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi smiler og vinker i stedet.
 3. Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene.
 4. Vi holder minst 1,5 meters avstand til hverandre på visning.
 5. Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring oss ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes.
 6. Fellesvisninger med mange deltakere gjennomføres ikke, og erstattes av individuelle visninger.
 7. Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.

Retningslinjer for kontraktsmøte

 1. Vi benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det.
 2. Vi avholder ikke felles kontraktsmøte. Kontrakter sendes digitalt eller i post for signering.
 3. Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.

Retningslinjer for innflytning

 1. Hvis leietaker er i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.
 2. Utleier er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for kjøper.