I leieperioden

Leieperioden

Hva betyr det at boligen er utleid som den er (“as is”)?
Dette betyr at utleier ikke er ansvarlig for alle problemer i boligen. Hvis en bolig er utleid som den er (“as is”) er det kun visse problemer som anses som mangler og som leietaker kan klage på. Hvis husrommet er utleid som det er har boligen likevel mangel hvis utleier eller noen utleier svarer for har tilsidesatt pliktene som fremgår av husleieloven § 2-3 om uriktige opplysninger om husrommet og § 2-4 om manglende opplysninger om husrommet. Videre har boligen en mangel hvis boligen er i vesentlig dårligere stand enn det leietaker hadde grunn til å regne med etter størrelsen på husleien og forholdene ellers i saken.

Hvor henvender jeg meg vedr. tekniske eller praktiske spørsmål, mangler, reklamasjoner, skader, naboklager etc? 
Ta kontakt med oss.

 

Hva kan utleier eller leietaker gjøre hvis noen andre i bygget forårsaker støy, husbråk eller opptrer på en måte som er til alvorlig skade eller sjenanse for utleieren, eiendommen eller øvrige brukere?

Vi har ingått en avtale med Securitas, og beboere i våre heleide bygårder kan ringe vakttelefon: 22 88 14 76. Securitas vil rykke ut til den aktuelle leiligheten som forårsaker støy. Leietaker som har forårsaket støy vil bli fakturert etter Spabo Eiendom AS og Securitas sine egne satser. Leietaker kan også sende e-post til ansvarlig forvalter og forklare problemet. Leietaker må nevne hva problemet er, når problemet oppstod og hvilken bolig som forvolder skader/bråk.

Hvor kan utleier og leietaker finne husordensreglene? 
Husordensreglene kan du laste ned her. I noen bygg kan husordensreglene også leses ved inngangsdøren til bygget.

Hva gjør leietaker hvis leietaker har mistet en nøkkel tilhørende boligen?

Hvis leietaker har mistet en nøkkel tilhørende boligen må leietaker ta kontakt med ansvarlig vaktmester for bygården på mail. Leietaker må oppgi informasjon om hva slags type nøkkel henvendelsen gjelder, hvilke låser nøkkelen passet til og hva som er årsaken til at leietaker mistet nøkkelen. Oppgi også adresse og leilighetsnummer.

Leietaker må selv hente nøkkel og betale for ny nøkkel. Dersom det haster, og leietaker har mistet nøkkel/låst seg ute utenfor våre åpningstider, må leietaker kontakte låsesmed og betale kostnadene for dette.

Ytterligere spørsmål? Ta kontakt med eiendomsforvalter.