Ved utflytting

Regler ved utflytting

Hvordan sier jeg opp leieforholdet?
Personer som står oppført på kontrakt med Spabo Eiendom AS, må sende oppsigelse per mail til ansvarlig forvalter. Sier man opp leieforholdet, gjelder dette hele leiligheten.

Når utbetales depositum?
Depositumet utbetales etter utflytting. Vi forsøker å fristille depositum innen en arbeidsuke etter utflytting, men det kan ta opp til 15-25 dager. Dersom det er anmerkninger og saker vi må håndtere, vil utbetalingen ta inntil 5 uker. Dersom utleier og leietaker ikke enes om oppgjøret vil utbetalingen ta lenger tid, etter nærmere angivelser i Husleieloven.

Hva er leietakers plikter ved tilbakelevering av boligen når leieperioden er over?
Se "Sjekkliste ved utflytting" til høyre på siden her. Se også leieavtale for utfyllende informasjon.

Må jeg melde fra om at en person flytter ut - og en ny flytter inn i et bokollektiv? 
Dersom vedkommende som står oppført på kontrakt skal bli boende i leiligheten, trenger Spabo Eiendom As ikke informasjon på ny leietaker som flytter inn og ut av leiligheten, da personen som står oppført på kontrakt har tillatelse til å fremleie deler av leiligheten. Er det personen som står oppført på kontrakt som skal flytte ut, se i kontrakten for mer informasjon. Husk at personen som står oppført på kontrakt er ansvarlig for hele leieforholdet og innbetaling av husleien.